دکتر محمد امیر نجات، وکیل پایه یک دادگستری

لوگو

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری

در اینجا نمونه ای از دادخواست برای اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری آورده شده است و همچنین در نظر داشته باشید در هر زمان و مکان شما می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراما، به استحضار مي رساند رأي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري ………………… به شماره …………… مورخ …………… ، مبني بر ………………………………..، با توجه به مدارك و ادله ابرازي، مغاير ……………. (قوانين و مقررات مربوط) و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين كميسيون، مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از كميسيون بدوي/ تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مورد استدعا است.

باتشكر

وکیل بانکی

وکیل بانکی ممکن است شما مشکل حقوقی بانکی داشته باشید و به یک وکیل متخصص در امور بانکی احتیاج داشته باشید. در اینصورت می توانید

ادامه مطلب »