مهسا کاشفی زاده :روانشناس متخصص افسردگی . جهت تعیین وقت با شماره 09121433438 تماس بگیرید.

 مقدمه

(عنوان مقاله :بهترین متخصص درمان افسردگی،روانشناس مهسا کاشفی زاده)

ميتوان گفت كه در دنياي مدرن امروزي زنان بیش از پیش فشارهای روانی داخل و خارج خانه را تحمل می کنند و بیشتر ممکن است دچار افسردگی یا مشکلات روان شناختی شوند،البته فیزیولوژی بدن زنان هم شرایط را برای بروز افسردگی و اختلال های خلقی مهیا می کند. شواهد نیز نشان داده میزان بروز افسردگی در زنان تقریبا ٢برابر مردان است. پس لزوم شناخت خلق و خوی زنان و توجه به تغییرات هورمونی و اقدام به موقع اطرافیان می تواند تا حدود زیادی در شناخت و تشخيص افسردگي به كار آيد.

انواع افسرگی در زنان

(عنوان مقاله :بهترین متخصص درمان افسردگی،روانشناس مهسا کاشفی زاده)

افسردگی در زنان را ميتوان از ٣دیدگاه بیولوژیک، روان شناختی و اجتماعی بررسي كرد.
وضعیت هورمونی در زنان مخصوصا تغييرات هورموني كه مثلا قبل از قاعدگی، بعد از زایمان و در حول و حوش یائسگی در بدنشان ایجاد می شود، احتمال بروز افسردگی را در آنها بیشتر می کند. به عبارتی، تغییرات هورمون ها نظیر ترشح استروژن و پروژسترون یا هورمون های اکسی توسین و پرولاکتین بر وضعیت روان شناختی و خلق و خوي آنها اثر می گذارد. به طوری که استروژن با اثر بر سروتونین و گیرنده های آن و تغییر ترشح اندورفین می تواند اثر کاهنده بر اختلال افسردگی داشته باشد. اکسی توسین و پرولاکتین نیز روی خلق اثر مثبت می گذارند و کاهش پروژسترون باعث اضطراب می شود.

افسردگی در زنان از ديدگاه روان شناختی

(عنوان مقاله :بهترین متخصص درمان افسردگی،روانشناس مهسا کاشفی زاده)

مشكل در روابط بین فردی، افکار منفی و حس درماندگی از دلایل روان شناختي ای هستند که عامل مهمی برای فراهم شدن زمینه افسردگی در زنان محسوب می شوند.
سومین علت افسردگی در زنان، تاثيرات اجتماعی است که از مهم ترین آنها می توان به موقعیت اجتماعی، جایگاه شغلی و تبعیض هایی که نسبت به خانم ها در جامعه یا دنیا وجود دارد، اشاره کرد. به عبارتی با گسترش شیوه زندگی صنعتی، زنان علاوه بر نقش مادري ،چند مسئولیت دیگر همچون حضور در محیط کار بیرون از منزل و نیز مدیریت امور منزل را به عهده گرفته اند و به مراتب نسبت به مردان حجم کار بیشتری را باید انجام دهند. فارغ از مسئولیت های کاری و مدیریت امور منزل، حاملگي هم بار سنگینی است که طبیعت به عهده زنان گذاشته است. با توجه به نقش مهم زنان درخانواده و اجتماع و وظایف مهمی مثل مادري و حفظ بقای بشر که به آنها محول شده است، افسردگی شان، هزینه بیشتری را متوجه خانواده و اجتماع خواهدکرد.بنابراین توجه به حالت های روانی زنان و پیشگیری و درمان به موقع افسردگی شان باعث ارتقای سطح بهداشت روانی خواهدشد. پیشگيري از افسردگی در زنان بسيار مهم است. می توان با روابط اجتماعی قوی، ایجاد جایگاه مناسب شغلی و مهم تر از همه، درک و همدلی با آنها از افسرده شدنشان جلوگیری کرد.

سه نوع افسردگي كه مختص زنان است.

(عنوان مقاله :بهترین متخصص درمان افسردگی،روانشناس مهسا کاشفی زاده)

همه انواع افسردگي در هر دو جنس وجود دارد اما ٣ نوع افسردگی كه در اصطلاح وابسته به جنس مونث ميباشد عبارتند از،افسردگی ناشی از نشانگان پیش از قاعدگی، افسردگی ناشی از بارداری و زایمان و افسردگی ناشی از یائسگی.

روانشناس افسردگی
روانشناس افسردگی

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)