همکاران ما

[row]

[col span__sm=”12″]

مجموعه ی حقوقدان برای پیشبرد اهداف و آرمان های خود در خدمت رسانی در تمامی زمینه ها به موکلین گرامی و دانشجویان ارجمند از افراد علاقه مند،مستعد و متخصص بهره می برد .

در این قسمت شما با اعضا و همکاران مجموعه ی حقوقدان آشنا خواهید شد.

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”1500″ name=”مهسا کاشفی زاده” title=”مدیر دپارتمان روانشناسی” depth=”4″ image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[title]

[/team_member]
[page_header]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[row_inner v_align=”middle”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”193px” bg_size=”medium” bg_pos=”19% 33%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

مهسا کاشفی زاده

مدیر دپارتمان روانشناسی

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”v 0px 0px 0px” align=”center”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]