دکتر محمد امیر نجات، وکیل پایه یک دادگستری

لوگو

کیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از از کشور

این مقاله وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور توضیحاتی داده می شود.

و ورثه اورا مشخص نمود که این موضوع به خودی خود دارای پیچیدگی‌های زیادی است.

اما در صورتی که ورثه وارث یا متوفی مقیم خارج از کشور باشند این پیچیدگی ها کمی بیشتر می شود.

که ما می خواهیم در ادامه این مقاله به این موضوع بپردازیم.

 

انحصارحصار وراثت یعنی چه؟

در خصوص بحث باید افزود پس از فوت فرد می بایست ورثه وی مشخص شود و ماترک متوفی را با تعیین میزان سهم الارث هر یک از ورثه بین آنها تقسیم کرد

که به این عمل انحصار وراثت گفته می شود

گواهی انحصار وراثت

پس از تعیین وراث توسط دادگاه یک گواهی نیز تحت عنوان گواهی انحصار وراثت صادر می شود

که برای صدور آن می بایست هر فردی که در اموال متوفی ذینفع است و به بیان دیگر دارای سهمی از آن اموال می باشد

اقدام کند این شخص کس میتواند فرزند و یا حتی طلبکار می باشد یا کسی که برای او وصیتی انجام شده
سرانجام این گواهی در محل فرد فوت شده از سوی شورای حل اختلاف صادر میشود و میزان سهم الارث را مشخص می کند

که برای رسیدگی به امور حقوقی بانکی و ثبتی الزامی است و اگر این گواهی را دریافت نکنند می‌توانند ماترک متوفی را تقسیم کنند

یا انتقال دهند

بیتشر بخوانید:وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)