دکتر محمد امیر نجات، وکیل پایه یک دادگستری

لوگو

وکیل دعاوی ضرب و جرح-وکیل ضرب و جرح

وکیل دعاوی ضرب و جرح-وکیل ضرب و جرح و برای مشاوره با ما تماس بگیرید 09019948366

�ابراین اگر یک مجموعه ۱۰ نفری که حتی موضوع نزاع آنها نیز مشکوک است گروه‌های دو نفری به طور مجزا و در زمان های متفاوت با یکدیگر نزاع نمایند و یا همین گروه ها در زمان واحد ولی در مکان های مختلف درگیر شوند از شمول منازعه خارج است پنجم تحقق نتیجه مجرمانه مناظره جرمی است مقید به نتیجه و قانونگذار در شمارش این نتایج به قتل نقص عضو و ضرب و جرح تصریح نموده است ۲ چگونگی وقوع این نتایج کرد نیست و ضرورتی ندارد که منحصراً با افعال مادی اصابتی واقع شود ۲ بنابراین وقوع منازعه با اقدامات غیر اصابتی به شرح مذکور در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی مانند برانگیختن سگ به سوی او فریاد کشیدن انفجار صوتی و یا هر کار دیگری که موجب هراس گردد نیز امکان پذیر است.وکیل دعاوی ضرب و جرح-وکیل ضرب و جرح

 

و آخر تأثیر شخصیت مجنی علیه شخصیت مجنی علیه در تحقق منازعه وقوع جنایت است

 

و آخر تأثیر شخصیت مجنی علیه شخصیت مجنی علیه در تحقق منازعه وقوع جنایت است ۲ �ابراین اگر مجنی‌علیه احدی

از مناظر این میانجی پلیس حاضر در صحنه ها بر و حتی اشخاصی باشند که در صحنه حضور ندارند وقوع مناظره امکان پذیر است

همچنین در منازعه رابطه سببیت نیز باید وجود داشته باشد به عبارت دیگر هرچند شرایط فوق لازم است ولی برای تحقق رکن مادی

مناظره کافی نیست بدون تردید به وقوع نزاع و جنایت کافی برای مناظره محسوب کردن نزاعهای دسته جمعی نیست و باید رابطه

سببیت را بر اساس معیارهای مربوط به اثبات رسانید همچنین �لوم نبودن جانی که به طور معمول در نزاع های دسته جمعی نمی‌توان

مرتکب را مشخص نمود در چنین صورتی مجازات همه منازل این بر حسب نتیجه حاصله تعیین و مستند به یکی از بندهای سه گانه ماده اخیر خواهد بود ۲ اگر جانی معلوم باشد منظور وضعیتی است که همه شرایط لازم برای مناظر محقق است ولی در عین حال مرتکب جنایت

نیز مشخص میشود دو در چنین صورتی بهجانی دو اتهام وارد خواهد شد که عبارت است از او یک مناظره و جرمی که در ارتکاب آن

مباشرت داشته است که برابر مقررات تعدد جرم و سایر مقررات قانونی مجازات خواهد شد و در عین حال سایر شرکت کنندگان

در نزاع نیز به مجازات مقرر برای منزل محکوم خواهند شد ۲ به موجب تبصره ۲ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات های فوق مانع اجرای قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد بود.وکیل دعاوی ضرب و جرح-وکیل ضرب و جرح

نتیجه گیری: برای موفقعیت و مشاوره با ما تماس بگیرید09019948366

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)