مقدمه

مجموعه حقوق دان به سرپرستی دکتر محمد امیرنجات این افتخار را دارد که دعاوی  خانوادگی بالاخص قبول طلاق ایرانیان مقیم آلمان   هدایت و سرپرستی و قبول وکالت نماید.

وکیل دادگستری

دعاوی خانوادگی که از جانب ما مورد حمایت قرار می گیرد عبارت است از:

دعوی  اثبات رشد،دعوی حصر وراثت پیرامون اقلیت های مذهبی، دعوی مطالبه نفقه ایام زوجیت،دعوی مطالبه مهریه ،دعوی ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن، دعوی ثبت ازدواج دائم،دعوی ثبت واقعه ازدواج موقت،دعوی ثبت ازدواج به علت عدم امکان اذن از ولی،دعوی تجویز ازدواج مجدد،دعوی حکم حضانت،دعوی تحویل فرزند و صدور حکم حضانت طفل،صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق،دعوی طلاق به علت تحقق شروط عقد نامه ، دعوی طلاق به علت عسر و حرج،دعوی طلاق منعقده در کشور خارجی،دعوی ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت،دعوی ابطال عقد ازدواج به علت فقدان قصد،دعوی مطالبه نفقه ایام زوجیت ،دعوی اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن، دعوی تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب،دعوی تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی، دعوی مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی،دعوی صدور حکم فرزند خواندگی.

بنابر این همانطور که ملاحظه می شود هیچ دعوی خانوادگی نیست که ما نتوانیم در آن ورود یا قبول وکالت کنیم. تماس با دفتر ما و اعزام وکیل به شهرستان ، شهر یا کشور مربوطه از خصوصیات کاری ماست .

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)