جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

 

 

 سرقفلي

قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧٦ مفهومي تازه از سر قفلي بيان نموده است .مفهومي كه با ضابطه هاي فقهي مطابقت دارد و سرقفلي را نوعي حق تقدم در اجاره ميداند كه براي موجر و براي مستاجر بوجود مي آيد.
در عرف بازار وقتي گفته ميشود فلاني سر قفلي مغازه اش را فروخت يعني اينكه آن را تخليه كرده و به موجر يا مستاجر ديگري واگذار نمود.

(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

از كدام اماكن استيجاري ميتوان سرقفلي گرفت؟

ماده ٦ قانون روابط موجر و مستاجر لفظ ملك تجاري را به كار برده كه نشان دهنده آن است كه قانونگذار تنها در مورد محلهايي كه قانونا تجاري محسوب ميشود، گرفتن سر قفلي را مجاز دانسته است.
بنابر بند ٢٤ ماده٥٥ قانون شهرداري ، شهردارب مكلف است در پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. بدين ترتيب به نظر ميرسد تنها محل هايي كه داراي پروانه ساختماني تجاري هستند مجاز به اخذ سرقفلي ميباشند.

كسي كه ملك غير تجاري خود را اجاره دهد و از آن سرقفلي بگيرد ، وضعيتش چگونه است؟

اگر در اجاره تصريح شود كه محل غير تجاري است و آنچه كه مالك دريافت ميكند به عنوان سرقفلي است ، به نظر ميرسد با توجه به تبصره ماده ١٠ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٧٦ كه گرفتن هرگونه وجهي را خارج از مقررات سرقفلي در رابطه استيجاري ممنوع ميداند، وجه گرفته شدهرا بايد به مستاجر پس بدهد اما اگر در مورد مبلغي كه مستاجر به مالك ميدهد، طرفين تصريح نكنند كه به عنوان سرقفلي است ، شايد بتوان با يكي از عناوين ماده ٤ قانون روابط موجر و مستاجر منطبق دانست و آن را به عنوان پول پيش دانست.(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

چه كساني ميتوانند سر قفلي بگيرند؟

١) مالك در ابتداي امر كه ملك تجاري خود را به اجاره ميدهد ميتواند از مستاجر مبلغي به عنوان سرقفلي بگيرد.
٢) مستاجر در چند مورد ميتواند سرقفلي بگيرد:
مستاجر حق دارد مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد اگر چنين حقي را موجر از او سلب نكرده باشد او ميتواند در اثنا مدت اجاره براي واگذاري حق خود از موجر يا مستاجر سرقفلي بگيرد.(عنوان:بهترین وکیل سرقفلی-وکیل متخصص در سرقفلی)

وکیل بین الملل
وکیل بین الملل

هنگامي كه در ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر است موجر حق ندارد وي رابيرون كند يا اجاره بها را افزايش دهد و موجر متعهد شود هرساله آن محل را به وي به همان قيمت اجاره دهد. مستاجر ميتواند براي ساقط كردن اين حق خود از موجر يا مستاجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي بگيرد.
هرگاه در ضمن عقد اجاره ، موجر متعهد شود كه هرساله عين مستاجره را با قيمت متعارف به همان مستاجر اجاره دهد. مستاجر مذكور براي گذشتن از اين حق خود و تخليه محل ميتواند سرقفلي مطالبه و دريافت كند.

براي اينكه مستاجر سرقفلي بگيرد ايا بايد در ابتداي اجاره به موجر سرقفلي داده باشد؟

تبصره ١ ماده ٦ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ٧٦ موردي را بيان كرده كه مستاجر اول ملك مورد اجاره را با دريافت سرقفلي به مستاجر ديگري ميسپارد . در اين حالت اگر مالك سرقفلي نگرفته باشد ، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد اما در مورد مستاجر اول به نظر نميرسد كه براي دريافت سرقفلي او بايد به موجر سرقفلي داده باشد.
در اين رابطه نظر ديگري نيز وجود دارد كه گرفتن سرقفلي از ناحيه مستاجر را مقيد به اين ميدانند كه وي در ابتدا به مالك سرقفلي پرداخت كرده باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *