وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع

طبق آئین نامه  اجرایی  قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1310  و اصلاحی 1337  ثبت اختراع به شرح ذیل می باشد.

1- تنظیم اظهارنامه مورخ و امضاء شده طبق نمونه های چاپی در سه نسخه  با نکات مندرج در ماده 22  (ا.ق.ث.ع.و.ا) به زبان فارسی

2- اظهارنامه باید دارای ضمائم مقرر  در ماده 23 قانون فوق الذکر و حاوی موارد ذیل باشد:

 • توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدید که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه
 • نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم باشد در سه نسخه
 • قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32-وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع
 • وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل تسلیم شده باشد.وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع
 • رعایت مواد 24 و 25 و26 و27 آئین نامه مزبور راجع به زبان خارجی و مقیاس نقشه ها و نحوه توصیف
 • وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع
  وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع
 • شعبه ثبت اختراعات اقدامات ذیل را بعمل می آورد :-وکیل ثبت اختراع-وکیل برای ثبت اختراع

 • شعبه مذکور پس از دریافت اظهارنامه و ثبت و تطبیق نسخ آن نسخه دوم را پس از تائید به متقاضی به عنوان رسید مسترد می دارد.
 • متصدی شعبه مکلف است ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم مربوطه را بررسی قانونی نموده و در صورت داشتن نواقصی مراتب را به طور کتبی به متقاضی اعلام نماید و شخص اخیر چنانچه در ایران باشد ظرف دو ماه و اگر در خارج باشد ظرف شش ماه باید در مورد رفع نقص اقدام نماید  در غیر اینصورت اظهارنامه مورد بحث مردود شناخته می شود  و متقاضی فقط می تواند در این مورد با استناد به ماده 29 قانون ثبت اختراعات   به  دادگاه عمومی شکایت نماید.
 • در صورتی که اظهارنامه  صحیح و قانونی تشخیص داده شود  اختراع در دفتر مخصوصی با رعایت مواد 30 تا 33 قانون ثبت اختراعات به ثبت می رسد.
 • طبق ماده 34 قانون ثبت اختراعات هر تغییر یا اضافه یا تکمیلی که در مدت اعتبار ورقه اختراع راجع به اختراع مزبور حاصل شود ، تابع مقررات مندرج در ماده 23 و 24 خواهد بود .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *