وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

جهت تعیین وقت با شماره 09122888366 یا 02186129208 تماس حاصل نمایید.

تعریف مهر

قانون تعریفی از مهر نکرده است. از مفاد مربوط به مهر معلوم می‌شود مهر عبارت است از مالی که زوج برای نکاح به زوجه تملیک می کند. چنان که کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را همه او او قرار دهد در اصطلاح مهری که در عقد نکاح معین می‌گردد مهر السمی نامیده می شود.

مهر المسمی-وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

مهرالمسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد

الف مالیت داشته باشد چنانچه ماده ۱۷۸ قانون مدنی تصریح می کند هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرارداد

ب مالیات داشتن چیز عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین گندم و امثال آنها وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

ج- قابل تملک باشد منظور از عبارت ماده بالا که میگوید مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید یعنی داخل در مالکیت زن شود.

خروج از مهریه

۲ بنابراین مالی که قابل نقل و انتقال نیست مانند مشترکات عمومی و معوقات را نمی توان مهر قرار داد زیرا زوج نمی تواند مالک آنها شود وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

همچنین مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرای بازداشت شده باشد را نمی توانیم مهر قرار داد مگر آنکه با رعایت حق مزبور قرار داده شود.

در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد یعنی با بودن آن متعلق حق غیر زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت زن میتواند تصرفات مالکانه در آن نمایندو هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت پس از استیفای حق طلبکار بقیه از آن زن خواهد بود وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه
وکیل مهریه-وکیل برای مهریه-وکیل آنلاین مهریه

مهر معین و منفرد

فر قی نمی‌کند که مورد معین باشد مانند باغ مزرعه و یا کلی باشد مانند ۱۰۰۰۰۰ریال که شوهر اندر مطالبه به زن خود دهد و یا اینکه منفرد باشد مانند شش ماه منفرد خانه یا منفعت است برای مسافرت معینی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *