وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

مقدمه-وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

مشتریان سرقفلی ممکن است مشتریان تجارت خانه صاحب آن را نشناسند ولی در اثر اعتماد به نام تجاری و فعالیت موسسه مایل باشند که اشیای مورد نیازشان را از فرآورده های او تهیه کنند .

بنابراین مشتریان دائم تاجر به سرمایه و کالای تجاری و نوع آلات بیشتر از شخص تاجر وابستگی دارند در فرانسه می گویند تاجر باید بتواند حق بر مشتریان را مانند یکی از حقوق مالی بداند و در تصرفات آن را رعایت کند.وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

تعریف سرقفلی

ماکیت  بر مشتریان دائم و سرمایه تجارتخانه .

عناصر سرقفلی

این حق را که ممکن است در فارسی مایع تجارت ترجمه کرد دارای عناصر گوناگونی است بعضی از این عناصر مادی است به برخی دیگر نیز غیرمادی .

ماهیت سرقفلی

اموال غیرمادی و حقوق مالی را به حکم ماهیت و ذات نمی‌توان به منقول و غیر منقول تقسیم نمود. تشخیص نوع به وسیله موضوعات امکان پذیر می باشد .

اگر موضوع حق مال منقول باشد آن را حق منقول   می دانند و اگر موضوع غیر منقول باشد حق نیز غیر منقول تبعی است. موضوع حق سرقفلی یا حق بر مشتریان دائم کار و فعالیت انسان است.وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی
وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

نظر قانون  درباره سرقفلی

حق سرقفلی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ ا از آن عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت تعبیر کرده و در قانون ۱۳۵۶ آمده است حقی که به موجب آن مستاجر متصرف در  اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می‌شود و در عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجر سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگری واگذار نمود و این مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجاری او نمی شود .

عوامل تعیین ارزش حق کسب و پیشه

ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۳۹ عوامل زیر را برای تعیین ارزش حق کسب در نظر گرفته:

الف- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت به شرایط و کیفیت اجاره از لحاظ مزایای که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور شده است .

طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت و معروفیت محل مزبور موثر افتاده است . وضع محل اجاره از نظر نوع بنا .

مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیای مورد لزوم وسایل تزیینات داخلی متحمل گردیده است .

کسب و پیشه یا تجارت مستاجر.وکیل سرقفلی-وکیل برای سرقفلی-وکیل جهت سرقفلی

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *