بررسی اعاده دادرسی در دعاوی کیفری

اعاده دادرسی کیفری

امروزه  بحث در خصوص عادی دادرسی در پرونده های کیفری است. عنوان اعاده دادرسی هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری وجود داره ولی با هم بسیار متفاوت است. موضوعی که در این خصوص باید بحث شود در خصوص اعاده دادرسی در پرونده های کیفری است که مرجع سال هم دیوان عالی کشور است.

دیوان عالی کشور پرونده‌هایی که مربوط به مجازات کیفری در خصوص رسیدگی مجدد میکنه. البته رسیدگی مجدد و فیزیک پرونده باشد شعبات دیوان گیرند صرفاً به دلایل توجه می‌کنند.

به عنوان مثال موارد در قانون آیین دادرسی کیفری محصول شده است موارد اعاده دادرسی که در آن مجاز هست یعنی دیوان پذیرشش محدود هست.

نمونه‌های آن هم به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که شده که یک چک بلامحل صادر شده چک کیفری باید در همان روز تاریخ صدور چک صادر شده باشه و تحویل گرفته شده باشد و شخص محکوم شده به علت صدور چک بلامحل حالا قرارداد جدیدی به دست آمده که در این قرارداد مشخص شده که در سالهای قرارداد یا چندین ماه قبل یا چند روز قبل اینکه تحویل شخص شده هست دیگه اثبات میشه که این چک کیفری نداره یا به عنوان مثال شخصی به اتهام قتل در مظان اتهام قرار می‌گیرد و اساس آن صادر میشه و کاشف به عمل می آید که شخص مذکور این از موارد اعاده دادرسی محسوب می‌شود نکات بسیار است در خصوص اعاده دادرسی و ما نمونه آرا اعاده دادرسی و روش‌هایی که اعاده دادرسی پذیرفته میشود.

در سایت من قرار دادیم اگر دیوان عالی کشور دلیل جدید مارو یا ادله بی گناهی ما را بپذیرد پرونده را خودش وارد رسیدگی نمی‌شود پرونده را می‌دهد به آخرین مرجعی که رسیدگی کرده و غالباً دادگاه تجدید نظر هست می دهد به شعبه به اصطلاح شعبه هم عرض تا در این خصوص رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *