تخفیف مجازات در جرائم

تخفیف مجازات

باعث تخفیف مجازات نسبت به مجرم را در اینجا بحث میکنیم ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی را بررسی میکنیم طبق مواد که عرض شد خدمت شما قاضی دادگاه در زمانی که میخواد مجازات متهم را تعیین کند.

با توجه به شرایطی که متهم داره باید تشخیص بده که تخفیف مجازات برای او به هر حال برای اصلاح متهم مفید است و قطعاً شاید یک انگیزه برای وی ایجاد شود که مرتکب جرم شود.

به عنوان مثال در جایی که متهم در زمانی که دستگیر میشه با ماموران همکاری کند یا اینکه اعلام ندامت می‌کند همون موقعی که میگیرمش از کرده خود پشیمان میشه و از دادگاه طلب کمک میکنه و اعلام ندامت میکنه یا مواردی از این دست محاکم می تونن و اختیار دارند که بتونم در مجازات متهم تخفیفات را اعمال کنند.

نکته که اینجا خیلی باید توجه کرد و به دقت کردین است که قانون مجازات ما اصلاح شد و مجازاتها درجه بندی شد و با توجه به درجه بندی مجازات‌ها قانونگذار اعلام کرد که یک تا دو درجه تخفیف مجازات شدت مجازات کاهش پیدا کند.

در مواردی دیده شده که به هر ترتیب دادگاه شرایط اعمال ماده ۳۸ یعنی تخفیف مجازات را برای متهم در زمان رای اشاره می کند ولی مجازات تخریب شده را برای ایشان اعمال می‌کند به عنوان مثال دادگاه در صدور رای در متن اشاره می‌کند که این مدت هم با توجه به شرایطی که دارد وی که دارد مشغول تخفیف مجازات است.

تخفیف مجازات شامل می شود اعمال ماده ۳۸ ولی اون یک تا دو درجه تخفیف را برای وی اعمال نمی‌کند به عنوان مثال متهم را به حداقل مجازات محکوم می‌کند در این گونه موارد اگر هم قطع بشود می‌شود از اعاده دادرسی کمک گرفت پرونده رو به دیوان عالی کشور برد و آنجا اعلام کرد که متهم چون مشهور تخفیف شده ولی تعیین مجازات منطبق با قانون نبوده و باید اصلاح و بازنگری صورت گیرد مهمی بود که در تخفیف مجازات باید به دقت کنیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *