آرشیو دسته بندی: اخبار حقوقی

کاهش سن رفتن به مدرسه به سه سال :

سن مدرسه در فرانسه به سه سال کاهش یافت .به نقل از روزنامه لوموند از این پس 93 درصد کودکان سه ساله در پاریس به مدرسه می روند.